Strona główna

Projekt badawczy dotyczy udziału polskiej jednostki naukowo-badawczej w programie Unii Europejskiej realizowanego w ramach Akcji COST MP0602 pt.: "Advanced Solder Materials for High-Temperature Application - HISOLD" realizowanego w latach 2008-2011.


>> COST MP0602 - HISOLD

>> Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

>> MEMORANDUM OF UNDERSTANDING